שירות לקוחות 0544810489
0
0
תנאי שימוש
"הסכם משתמש" זה הוא הצעה שקבוצה רוכשת אתר shuk-shahor.co.il (he.shuk-shahor.co.il) (להלן - "המינהל"), מסכמת הסכם בתנאים המפורטים להלן.
הסכם.
1. הוראות כלליות להסכם המשתמש
1.1. במסמך זה והקשר שנוצר או קשור בין הצדדים
התנאים וההגדרות הבאים חלים:
א) פלטפורמה - תוכנה וחומרה המשולבים באתר
מינהל
ב) משתמש - אדם מסוגל שהצטרף לכך
הסכם האינטרס שלו או פועל מטעם ובאינטרס של
ישות משפטית המיוצגת על ידו.
ג) אתר / אתר ניהול - אתרי אינטרנט המתארחים בדומיין shuk-shahor.co.il ושלו
תת-דומיינים.
ד) שירות - ערכת שירותים ורישיון הניתן למשתמש באמצעות
פלטפורמות.
ה) הסכם - הסכם זה עם כל התוספות והשינויים.
1.2. השימוש שלך בשירות בכל דרך ובכל צורה שהיא
פונקציונליות מוצהרת, כולל:
 הצגת חומרים המפורסמים באתר;
 רישום ו / או הרשאה באתר;
 מיקום או תצוגה באתר של חומרים כלשהם, כולל אך לא רק
כגון: טקסטים, קישורי היפר-טקסט, תמונות, קבצי שמע ווידאו,
מידע ו / או מידע אחר;

1.3. השימוש באחת מהאפשרויות שלעיל לשימוש בשירות, אתה
אשר ש:
א) קרא את תנאי הסכם זה במלואו לפני ההתחלה
שימוש בשירות.
ב) קבל את כל תנאי הסכם זה במלואם ללא חריגים
הגבלות מצדך ומתחייבות לעמוד בהן או להפסיק להשתמש
שירות. אם אינך מסכים לתנאי הסכם זה או אינך זכאי לכך
כריתת הסכם המבוסס עליהם, עליך לסיים מייד כל אחד
שימוש בשירות.
ג) המינהל יכול לשנות את ההסכם (כולל חלק מחלקיו) ללא
כל הודעה מיוחדת. הגרסה החדשה של ההסכם נכנסת לתוקף מהרגע
פרסום זה באתר הממשל או הודעה למשתמש אחר
טופס נוח, אלא אם כן נקבע אחרת על ידי הגרסה החדשה של ההסכם.
2. תנאים כלליים לשימוש בשירות
2.1. השימוש בפונקציונליות של השירות מותר רק לאחר
המשתמש מעביר רישום והרשאה באתר בהתאם
נוהל שנקבע על ידי המינהל.
2.2. תנאים טכניים, ארגוניים ומסחריים לשימוש בשירות, כולל
בין הפונקציונליות שלו מובאים לידיעת המשתמשים על ידי
פרסום נפרד באתר או על ידי הודעה למשתמשים.
2.3. כניסה וסיסמא שנבחרה על ידי המשתמש נחוצים ומספיקים
מידע על גישה למשתמשים לאתר. למשתמש אין זכות להעביר את שלו
כניסה וסיסמא לצדדים שלישיים, נושאת באחריות מלאה לבטיחותם,
באופן עצמאי בבחירת שיטת האחסון שלהם
 3. נושא ההסכם להצעת החנות המקוונת
3.1. המוכר מתחייב להעביר לקונה את הסחורה המיועדת לשימוש אישי, משפחתי, ביתי או אחר שאינו קשור לפעילות יזמית, בהתבסס על ההזמנות שהושמו, והקונה מתחייב לקבל ולשלם עבור הטובין בתנאי הצעה זו.
שימו לב כי תנאי זה חל על כריתת חוזה מכירה קמעונאית. לפיכך יחולו על החוזה הוראות החוק "להגנת זכויות הצרכן" וכללי מכירת הסחורה מרחוק.
3.2. שם, מחיר, כמות הטובין וכן תנאים הכרחיים אחרים של ההסכם נקבעים על סמך מידע שנמסר על ידי הקונה בעת ביצוע ההזמנה.
על פי תנאי הצעת החנות המקוונת, ניתן לקבל הזמנה בדרכים שונות: דרך הטופס שבאתר, בדואר אלקטרוני, בטלפון ואפילו בפקס של החנות המקוונת. חשוב לקבוע כיצד קביעת זמן ההשמה ותנאי ההזמנה, מכיוון שהדבר משפיע ישירות על תוכן החוזה.
3.3. תנאי מוקדם לסיום ההסכם הוא הסכמה ותאימות ללא תנאי מצד הקונה, החלים על יחסי הצדדים על פי ההסכם, עם הדרישות וההוראות המוגדרות במסמכים הבאים ("מסמכי חובה"):
3.3.1. מדיניות פרטיות שפורסמה ו / או זמינה באינטרנט בכתובת http://www.shuk-shahor.co.il, ו http://he.shuk-shahor.co.ilהמכילה את הכללים למתן ושימוש במידע האישי של הקונה.
חשוב לדעת! החקיקה הקיימת מחייבת את החנות המקוונת לפרסם או לספק גישה אחרת ללא הגבלה למסמך המגדיר את מדיניותה בנוגע לעיבוד נתונים אישיים ומכיל מידע על הדרישות המיושמות להגנה על נתונים אישיים.
3.3.2. במקרה של ביצוע הזמנה דרך החשבון האישי או הטופס באתר על ידי הקונה הרשום באתר, הסכם המשתמש מוחל גם על יחסי הצדדים, המפורסמים ו / או זמינים באינטרנט בכתובת http://www.shahor-shahor.co.il, וב http: // he.shuk-shahor.co.il
מסמך זה הכרחי מכיוון שהזמן עובר בין רישום לבין ביצוע הזמנה, ובמהלכו על המשתמש לעמוד גם בכללים הקבועים לשימוש באתר, ובין החנות המקוונת - הכללים לעיבוד הנתונים האישיים שלו.
שימו לב כי מערכת היחסים בין הצדדים הנובעת מהסכם המשתמש אינה חלה על הוראות החקיקה בנושא הגנת הצרכן. זאת בשל העובדה כי השימוש באתר של החנות המקוונת הוא בחינם עבור הקונה.
3.4. מצוין בסעיף 3.3. מהצעה זו, מסמכים המחייבים את הצדדים מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם שנחתם בהתאם להצעה.
4. הזמנה
4.1 על המשתמש להחליף את ההזמנה באתר ולקבל הודעה על מיקומו המוצלח. רק לאחר תהליך כזה יחשב הצו כמקובל.
4.2 אם המשתמש לא שילם עבור ההזמנה, ההזמנה נחשבת כמקובלת אך לא בתשלום. במקרים כאלה על המשתמש לשלם עבור ההזמנה. במקרה של אי תשלום, המשתמש מתחייב לשלם עבור ביטול ההזמנה בהתאם לחוק זכויות הגנת הצרכן.
5. קבלת ההצעה וכריתת ההסכם
זהו החלק של ההצעה שחיונית מכדי לכריתת החוזה. משיטת קבלתה שנקבעה על ידי ההצעה (קבלת תנאי ההצעה) תלויה ישירות בשאלה האם ניתן לראות בחוזה מכירת הסחורה כככפוף ובכפוף לביצוע חובה.
ככלל, קבלת הצעה קשורה לזמן התשלום עבור הטובין. אך כאשר משלמים במזומן במשלוח, יש צורך לכרות הסכם לפני מסירת הטובין לקונה. בהקשר זה, ניתן להשוות את העובדה של ביצוע הזמנה על בסיס הצעה לקבלה.
5.1 במקרה של אי תשלום, המשתמש מתחייב לשלם עבור ביטול ההזמנה בהתאם לחוק זכויות הגנת הצרכן.
6. זכויות וחובות הצדדים
6.1 ללקוח הזכות לבטל את ההזמנה תוך 2 ימי עסקים. ימי עבודה ראשון עד חמישי למעט חגי ישראל וימי מנוחה.
6.2 למינהלת האתר יש את הזכות לשנות את ההזמנה ללקוח בהיעדר אחד מהסחורות שנבחרו על ידו תוך שהיא מציעה החזר כספי או כל פיתרון אחר המתאים לשני הצדדים.
6. מחיר מוצר והליך תשלום
6.1. עלות הטובין המצוינת באתר מתעדכנת בהתאם לגורמים כמו: זמינות, עונה, שער דולר וכו '.
6.2. התשלום מתבצע באתר באמצעות כרטיס אשראי או תשלום בנקאי. יש אפשרות לשלם באמצעות כרטיס אשראי בטלפון.
6.3 ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981
6.4 כל המונות הינם להמחשה בלבד ולא מחייבים אתר לספק אותו מוצר בדיוק כפי שמופיע בתמונה לרבות מרכיבים או רכיבים תזונתיים 
x

#{title}

#{text}

#{price}