בתנאי החובה של הסכם זה, המשתמש מאשר כי:

  • הגבלת גיל בתקנון – בעת ביצוע ההזמנה, מלואו 18 או מעלה;
  • כתובת המשלוח היא בשטחה של מדינת ישראל

אחריות המוצר

חלים על כל המוצרים אחריות על פי חוק המזון וחוק "על ביטול העסקה והחזרת כסף". בקיצור, מהותה היא כדלקמן: הקונה יכול להחזיר את הפריט שנרכש לחנות תוך 14 יום מיום הרכישה, ובלבד שלא עשה שימוש במוצר. החוק אינו חל על פריטים הנמוכים מ- 50 שקלים. באשר לסחורות יקרות יותר, כאשר הם מוחזרים, למוכר הזכות לעכב מהקונה 5% מערכם או 100 שקלים (הנמוך מבין הסכומים הללו) כפיצוי על הוצאותיהם ("דמי-ביטול"), זאת הוא המקרה המתואר על ידי אתר נשים זה בדף המלצות של לקוח אחד. אם הקונה לא רוצה לאבד סכום זה, הוא יכול, כמו בעבר, לקחת את קופון ההנחה ("שובר זיקוי") ולהשתמש בו להמשך רכישות. קופון הנחה יונפק למחיר המלא של הפריט שהוחזר.

חנויות אינן נדרשות להחזיר כסף עבור סוגים מסוימים של סחורות.
מוצרים אלה כוללים:

  • מזון;
  • תַחתוֹנִים;
  • תרופות;
  • תוספים תזונתיים;
  • רהיטים בהזמנה אישית;
  • רהיטים שהורכבו על ידי קונה הבית;
  • דברים ופריטים שנמכרים בכמויות גדולות, ללא אריזה.

במקרה שהלקוח קיבל את הסחורה עם אריזה פגומה, עומדת לו הזכות להחליף את הסחורה או לקבל החזר כספי. בכל מקרה, אנו פועלים על פי חוק המזון.

מְסִירָה

משלוח רק בשטח ישראל

אנו מבטיחים אספקת הזמנות תוך יומיים במרכז הארץ, צפון ודרום עד 4 ימים (במקרים של מצבים בלתי צפויים או מחסור בסחורה, זמן האספקה הוא 5 ימים)

הקונה יבחר מבין האפשרויות המוצעות באתר אפשרות נוחה לקבלת הסחורה
לאחר הבחירה, המשתמש יקבל הוראות כיצד לקבל את הסחורה (משלוח או איסוף)

במקרה שהלקוח קיבל את הסחורה עם אריזה פגומה, עומדת לו הזכות להחליף את הסחורה או לקבל החזר כספי. בכל מקרה, אנו פועלים על פי חוק המזון.

אנו מתחייבים למשלוח הזמנות תוך 2 ימים עסקים באזור המרכז, צפון ודרום תוך 4 ימי עסקים (במקרים של מצבים הזמנות תוךיה הבלי אוייןהי הי צפויין
הקונה יבחר מבין האפשרויות המוצעות באתר אפשרות נוחה לקבלת טובין
לאחר הבחירה, המשתמש יקבל הוראות לגבי קבלת טובין (משלוח או איסוף)
ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

תנאי שימוש
מסמך זה "הסכם משתמשים" הוא הצעה של אתר הרכישות הקבוצתי shuk-shahor.co.il (he.shu-shahor.co.il) (להלן – "מינהל"), לסיכום הסכם על התנאים המפורטים להלן.
הסכמים.
1. הוראות כלליות של הסכם המשתמשים
1.1. במסמך זה והיחסים שנוצרו או קשורים בין הצדדים
המונחים וההגדרות הבאים חלים:
א) פלטפורמה – תוכנה וחומרה המשולבות באתר
מִנהָל;
ב) משתמש – אדם בעל יכולת שהצטרף לכך
הסכם האינטרס של עצמו או פועל מטעמו ובאינטרסים
הישות המשפטית שהוא מייצג.
ג) אתר מינהל / אתר – אתרי אינטרנט המתארחים בתחום shuk-shahor.co.il וזו
תת תחומים.
ד) שירות – מערך שירותים ורישיון הניתן למשתמש באמצעות
פלטפורמות.
ה) הסכם – הסכם זה עם כל התוספות והשינויים.
1.2. השימוש שלך בשירות בכל דרך ובכל צורה שהיא
פונקציונליות שהוכרזה, כולל:
 צפייה בחומרים שפורסמו באתר;
רישום ו / או הרשאה באתר;
פרסום או הצגת חומרים כלשהם באתר, כולל אך לא רק
כגון: טקסטים, קישורי היפרטקסט, תמונות, קבצי שמע ווידאו,
מידע ו / או מידע אחר;

1.3. על ידי שימוש באחת מהאפשרויות לעיל לשימוש בשירות, אתה
אשר כי:
א) קרא את תנאי הסכם זה באופן מלא לפני תחילתו
שימוש בשירות.
ב) לקבל את כל תנאי הסכם זה במלואם ללא כל חריגים ו
הגבלות מצידך ואתה מסכים לעמוד בהן או להפסיק להשתמש
שֵׁרוּת. אם אינך מסכים עם תנאי הסכם זה או אינך זכאי לכך
כריתת חוזה על בסיסם, עליך לסיים מייד את החוזה
שימוש בשירות.
ג) ההסכם (כולל כל אחד מחלקיו) יכול להשתנות על ידי המינהל ללא
כל הודעה מיוחדת. הגרסה החדשה של ההסכם נכנסת לתוקף מהרגע
פרסוםו באתר המינהל או הבאתו לידיעת המשתמש באחר
טופס נוח, אלא אם כן נקבע אחרת במהדורה החדשה של ההסכם.
2. תנאים כלליים לשימוש בשירות
2.1. השימוש בפונקציונליות של השירות מותר רק לאחר
המשתמש מעביר רישום והרשאה באתר בהתאם ל
ההליך שקבע המינהל.
2.2. תנאים טכניים, ארגוניים ומסחריים לשימוש בשירות, כולל
מספר הפונקציות שלו מועבר לידי המשתמשים על ידי
פרסום נפרד באתר או על ידי הודעה למשתמשים.
2.3. שם המשתמש והסיסמה שנבחרו על ידי המשתמש הם הכרחיים ומספיקים
מידע עבור המשתמש לגישה לאתר. למשתמש אין זכות להעביר את שלו
כניסה וסיסמה לצדדים שלישיים, נושאת באחריות מלאה לשלומם,
בבחירה עצמאית של דרך לאחסן אותם
3. נושא הסכם הצעת החנות המקוונת
3.1. המוכר מתחייב להעביר לקונה את הטובין המיועדים לשימוש אישי, משפחתי, ביתי או אחר, שאינם קשורים לפעילות יזמית, על בסיס ההזמנות שבוצעו, והקונה מתחייב לקבל ולשלם עבור המוצרים בתנאי הצעה זו.
יש לזכור כי תנאי זה חל על כריתת הסכם מכירה ורכישה קמעונאיות. לכן, על החוזה יחולו הוראות החוק "על הגנת זכויות הצרכן" והתקנות למכירת טובין באמצעים מרוחקים.
3.2. השם, המחיר, הכמות של הסחורה, כמו גם התנאים הדרושים האחרים של ההסכם נקבעים על בסיס המידע שנמסר על ידי הקונה בעת ביצוע ההזמנה.
על פי תנאי ההצעה של החנות המקוונת, ניתן לקבל את ההזמנה בדרכים שונות: באמצעות הטופס באתר, בדואר אלקטרוני, בטלפון ואפילו בפקס של החנות המקוונת. חשוב לקבוע כיצד נרשמים רגע ההזמנה ותנאי ההזמנה, מכיוון שהדבר משפיע ישירות על תוכן החוזה שנכרת.
3.3. תנאי הכרחי לכריתת ההסכם הוא קבלה ללא תנאי ושמירה על ידי הקונה על הדרישות וההוראות החלות על יחסי הצדדים במסגרת ההסכם, שנקבעו על ידי המסמכים הבאים ("מסמכי חובה"):
3.3.1. מדיניות הפרטיות שפורסמה ו / או זמינה באינטרנט בכתובת http://www.shuk-shahor.co.il, ו http://he.shuk-shahor.co.il המכילה את הכללים למסירת ושימוש במידע האישי של הקונה.

3.3.2. אנו מתחייבים לשמור על סודיות נתוני לקוחנו ומתחייבים לא לחשוף מידע לצדדים שלישיים.

חשוב לדעת! החקיקה הנוכחית מטילה על החנות המקוונת את החובה לפרסם או לספק גישה בלתי מוגבלת אחרת למסמך המגדיר את מדיניותה בנוגע לעיבוד נתונים אישיים ומכיל מידע אודות הדרישות המיושמות להגנה על נתונים אישיים.
3.3.3. במקרה של הזמנה דרך החשבון האישי או טופס באתר על ידי קונה הרשום באתר, הסכם המשתמשים שפורסם ו / או זמין באינטרנט בכתובת http://www.shuk-shahor.co.il חל גם על יחסי הצדדים, ו http://he.shuk-shahor.co.il
מסמך זה נחוץ מכיוון שעובר זמן בין רישום לביצוע הזמנה, שבמהלכה על המשתמש לעמוד גם בכללים שנקבעו לשימוש באתר, ובחנות המקוונת – הכללים לעיבוד הנתונים האישיים שלו.
שים לב כי הוראות החקיקה להגנת הצרכן אינן חלות על יחסי הצדדים הנובעים מהסכם המשתמשים. זאת בשל העובדה שהשימוש באתר האינטרנט של החנות המקוונת הוא חינם עבור הקונה.
3.4. צוין בסעיף 3.3. של הצעה זו, המסמכים המחייבים את הצדדים מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם שנחתם בהתאם להצעה.
4. קופה
4.1 על המשתמש לבצע הזמנה באתר ולקבל הודעה על הצבתו בהצלחה. רק לאחר תהליך כזה ייחשב הצו כמקובל.
4.2 אם המשתמש לא שילם עבור ההזמנה, אז ההזמנה נחשבת מקובלת אך לא בתשלום. במקרה זה, המשתמש מחויב לשלם עבור ההזמנה. במקרה של כשל בתשלום המשתמש מתחייב לשלם עבור ביטול ההזמנה בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
5. קבלת ההצעה וכריתת ההסכם
זהו החלק בהצעה המכריע לכריתת החוזה. האם ניתן לראות את החוזה למכירת טובין כמי שעומד ככוסה ובכפוף לביצוע חובה תלוי ישירות בשיטת הקבלה שנקבעה בהצעה (קבלת תנאי ההצעה).
ככלל, קבלת ההצעה קשורה לרגע התשלום עבור הסחורה. אך כאשר משלמים במזומן במשלוח, יש צורך בכריתת הסכם לפני מסירת טובין לקונה. בעניין זה ניתן לשוות את העובדה של ביצוע הזמנה על בסיס הצעה לקבלה.
5.1 במקרה של אי תשלום, המשתמש מתחייב לשלם עבור ביטול ההזמנה בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
6. זכויות וחובות הצדדים
6.1 ללקוח הזכות לבטל את ההזמנה תוך 2 ימי עבודה. ימי עסקים בימים ראשון עד חמישי למעט חגי ישראל וימי מנוחה.
6.2 למנהלת האתר הזכות לשנות את ההזמנה ללקוח אם אחת הסחורות שנבחרו אינה זמינה. כמובן שיש אפשרות חזרה או כל פיתרון אחר המתאים לשני הצדדים
6. מחיר מוצר והליך תשלום
6.1. עלות הסחורה המצוינת באתר מתעדכנת בהתאם לגורמים כגון: זמינות, עונה, שער דולר וכו '.
6.2. התשלום מתבצע באתר באמצעות כרטיס אשראי או תשלום בנקאי. יש אפשרות לשלם בכרטיס אשראי בטלפון.